Skip to content

Följ oss på LinkedIn för senaste nytt!

MOBILISERING OCH RADIKAL INNOVATION FÖR SVENSKA PROTEINER I VÄRLDSKLASS

Ett nytt recept för matsystemet

Nuläge Varför en proteinrevolution?

För att främja både vår egen och planetens hälsa behöver vi genomföra ett proteinskifte där vi förflyttar normen – från animalier till hållbara och hälsosamma alternativa proteiner. På så sätt kan vi skapa ett svenskt livsmedelssystem som är både socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Sveriges proteinproduktion- och konsumtion som den ser ut idag lämnar stora avtryck, både här hemma men också i andra delar av världen. Att föda upp djur för att producera animaliskt protein kräver enorma mängder resurser och leder till bland annat avskogning, försurning och övergödning. Samlad forskning visar även på stora hälsorisker med en diet som innehåller för mycket rött kött och för lite frukt, baljväxter och fiber.

Framtiden Vad är visionen?

Det måste bli lätt att göra rätt! Om vi kan skapa radikalt bättre förutsättningar för producenter att utveckla nya, hållbara produkter av alternativa proteiner, ökar chanserna för en förändrad konsumtion och därigenom en bättre miljö och folkhälsa.

Proteinskiftet kommer att kräva radikal innovation och ett starkt engagemang då både tankemönster, beteenden och arbetssätt behöver förändras. Proteinrevolutionens målsättning är att stärka den svenska värdekedjan för alternativa proteiner och möjliggöra för nya konsumtionsbeteenden av svenska, proteiner producerade inom planetens gränser.

Revolution Hur gör vi?

Proteinrevolutionen är en av åtta innovationsplattformar inom Vinnovas satsning Ett nytt recept på matsystemet. Målet är att skapa innovation på systemnivå, för att bygga ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem.

Proteinskiftet kommer att kräva radikal innovation och ett starkt engagemang då både tankemönster, beteenden och arbetssätt behöver förändras. Proteinrevolutionens målsättning är att stärka den svenska värdekedjan för alternativa proteiner och möjliggöra för nya konsumtionsbeteenden av svenska, proteiner producerade inom planetens gränser.

Vill du vara med?

Aktuellt

Kommer snart

Om oss

Proteinrevolutionen är en av åtta innovationsplattformar som Vinnova finansierar inom sin satsning Ett nytt recept på matsystemet. Målet med den här satsningen är att skapa innovation på systemnivå, för att bygga ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem. Under etapp 1 som pågår november 2023 – maj 2025 genomförs en förstudie för att i nästa etapp bygga själva plattformen.

Teamet bakom Proteinrevolutionen består av experter inom beteendeförändring, missionsdrivet arbete, framsyn, systemtransformation, tjänstedesign, affärsutveckling och forskning med fokus på matsystemet. Vi kommer från sex olika organisationer.

 

Våra organisationer

Albaeco är en fristående organisation som arbetar med forskningskommunikation, utbildning och strategisk rådgivning inom miljö, klimat och hållbarhet.

Planethon är en framtidsbyrå som stöttar individer och företag i sin omställning mot en hållbar framtid. Genom insikter, strategisk framsyn och aktiveringsprogram skapar de hållbara strategier, handlingsplaner och förändringsledning för långsiktigt affärsvärde.

Beteendelabbet är Sveriges första beteendebyrå som efter mottot ”Förändrar vi beteenden- förändrar vi världen” skapar hållbar beteendeförändring inom både privat och offentlig sektor. Med ett tvärdisciplinärt arbetsätt kombinerar vi psykologi, design och ekonomi med användaren i fokus.

Lunds universitet grundades 1666. Här finns omkring 47 000 studenter och drygt 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg, Malmö och Ljungbyhed. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten.

Gustav Johansson driver Sveriges största veganska matsite Jävligt Gott. Han är också kulinarisk ledare och delägare i den växtbaserade restaurangen ChouChou som ligger i Mood Gallerian i Stockholm. Med sitt arbete vill han inspirera andra till att laga mer mat genom att visa hur enkelt det kan vara och hur gott det kan bli och hur självklart det är att kött inte har någonting med det att göra.

Proteinish ska bygga Sveriges första anläggning för att texturera svenskt växtprotein isolat till insatsvara genom extrudering och producera slutprodukter till svenska och internationella varumärken. Det blir fortsättningen på ett genomfört innovationsprojekt vi genomfört tillsammans med SLU, Örebro Universitet och Peas of Heaven för att utveckla nya svenska proteinblanidngar, forska kring nutritionen och ta fram två nya livsmedel, projektet är

Gänget bakom Proteinrevolutionen
Gänget bakom Proteinrevolutionen

Med finansiering från Vinnova

Material

Kommer snart